محصولات ویژهبرتری و کیفیت را همزمان با محصولات ما تجربه کنید


شرکت عمران تجارت ایلیا همانگونه که از نام آن پیداست در سال1384 با هدف مشارکت در انجام پروژه های عمرانی و همچنین فعالیت در بخش تجارت محصولات ساختمانی تاسیس گردید و هر ساله پیشرفتهای چشمگیری در این زمینه به دست آورده است. بنحویکه تنوع فعالیت شرکت در زمینه انواع مصالح ساختمانی بنحو فزاینده ای رو به افزایش است.

21
1122
444333
111222