فاینال فوم 600
FINAL FOAM 600
600ml
جزئیات محصول

فـوم پاششی مـی تواند در دیوارها، سقف ها، درزهـا و منافذ باز و دیگر بخشهای ساختمان استفاده شود، همچنین برای حفظ دمـا در فصلهای سرد یا گرم استفاده میشود. این نـوع عـایـق از رزیـن و موادشیمیایی، مـانند پلی اورتـان (Polyurthane) و یا دیگـر ایـزوسیانات ها (Isocyanate) تشکیل شده است.هنگام پاشش، مواد شیمیـایـی و رزیـن بصورت فـوم گسترش می یابد و در محل جامد می شود.

ویژگی :

– کاربرد آسان و بازدهی زیاد و دوام در دمای پایین و هوای سرد

– چسبندگی بسیار خوب به اکثر مصالح – قابلیت پر کنندگی بسیار خوب

– عایق حرارتی و رطوبتی بسیار خوب – مقاوم دربرابر رطوبت، گرما، آب و بسیاری از مواد شیمیایی

کاربرد : – نصب و تثبیت چهارچوب های درب و پنجره

– پرکردن و درزگیری فضاهای خالی

– پرکردن ترکها و حفره های دیوار – تقویت عایق حرارتی در سیستم های خنک کننده

طریقه مصرف : دمای مطلوب محیط هنگام مصرف بین 10- الی 30+ درجه سانتی گراد می باشد. پیش از مصرف قوطی را 15 ثانیه تکان دهید پیش از تزریق فوم سطوح مورد نظر را مرطوب نمایید. قوطی فوم را به صورت وارونه نگه دارید سپس با فشار دادن شیر، فوم را فعال نمایید. فوم خشک نشده را می توانید با فوم پاک کن و یا با استون پاک نمایید اما برای جدا کردن فوم خشک شده از روی سطوح باید از طریق مکانیکی عمل کنید.

تاریخ مصرف :

15 ماه پس از تولید. در دمای اتاق نگهداری شود.

توجه : این محصول را در دمای بین 5- و 30+ درجه سانتی گراد نگهداری نمائید. قـوطی فوم در تمـام مـدت حمل و نگهداری باید در حالت عمودی باشد. برای حصول نتیجه مطلـوب بهتر است 12 ساعت پیش از مصرف قوطـی را در دمای اتاق نگهـداری نمایید.

Beige.

16*300gr & 16*600gr & 16*845gr

It most be protected against water, frost and wheather conditions.The shelf life can reduce if the can is stored above +30oC℃ and under +5℃ oC It must be kept on the wooden pallets and cool and dry conditions. You should keep it upright position. The products that are opened must be consumed immediately. It should be stacked maximum 6 layers.the produst’s storage is 15 months if the protection conditions shall comply with the above subjects.

 Keep out of reach of children. The can should not be throwen to the fire. The foam should be used in well-ventilated areas. Don’t smoke protect eyes, wear suitable protective clothes and gloves. This can is underpressure, because of that it shoudn’t be submitted to the direct sunlight and it shoudn’t be heated above +50oC℃ as there is a risk of bursting.