از حیوان خانگی متنفرم! بعد از نصب شیپور خاموشی سعی در ایجاد یک مفصل خوب از سیلیکون دارید….