گوشه فریم واحد های دو جداره کمتر ساخته شده و نصب شده توسط مشخصات Primeglass …

چسب با این ارائه پیشنهادی متنوع چسبیدن به صنعت ارائه دهنده شما عزیزان # چسب # چسب ۱۲۳ # چسب_سیل …
جولای 24, 2020
. چسب کاران ساحل ارس. واردكننده انحصاري محصولات ايزوفلوكـ كيميا و فاینال ترك …
جولای 25, 2020


گوشه فریم واحد های دو جداره کمتر ساخته شده و نصب شده توسط مشخصات Primeglass: 8-20-8 روکش نرم به همراه روشن با ساختار پله برای اتصال به گوشه. پیوند خورده توسط Dow Corning 3363 عایق شیشه ای Sealent.Swip➡️more عکس
#primeglass #saftyglass #dowcorning #glassbonding #glassjoints #stepstructure #modernhome #exteriordesign #interiordesign #framelessglass #architects #granddesign #brightandclear #instadesign # perfection # Glassspecialist #doubleglazeunits #formمنبع پست