ما انتقال از #DowCorning به مارک #DowChemical #DOWSIL را برای متر انجام داده ایم …

١٨٠ یارد انديكا كيفيت چسبندگي بالا 09909326200 جهانيار # چسب # چسب ۱۲۳ # چسب ١٢٣ # چس …
جولای 15, 2020
چسب فوری (موکت) دلتا ۷۵۰ میل: ۲۲،۵۰۰ تومان ۲،۸۰۰ میل (گالن): ۷۵،۰۰۰ تومان کاربرد: چ …
جولای 16, 2020


ما برای بسیاری از محصولات ما انتقال از مارک #DowCorning به #DowChemical #DOWSIL را انجام داده ایم. تیم ساختمان و ساخت دارای کلاه های سخت جدید خود هستند و آماده بازدید از مشتریان و اماکن ساختمانی هستند. محصولات ما مانند 791 با مارک جدید و الماس قرمز و دقیقاً همان #silicone عالی در داخل ظاهر یکسانی دارند.منبع پست