چسب # موشک تیوپی ۱۰۰۰ گرمی . ویژگی ها بر خلاف سموم کشنده موش ، استفاده از تله چسبی ب …

محاصره محیطی سه پنجره در طبقه 9 ساختمان. این آپارتمان …
ژوئن 27, 2020
#turksil #turksilboya #nanopush # ترکسیل # رنگ_ترکسیل # نانوپوش # رنگ_ترکیه # رنگ # رن …
ژوئن 27, 2020


چسب # موشک تیوپی ۱۰۰۰ گرمی
.
ویژگی ها بر خلاف سموم کشنده موش ، استفاده از تله چسبی را می توان با خاک و آبهای سطحی و زیرزمینی رد کرد. این محصول سازگار با محیط زیست است. برای انسان و مخصوصاً کاملاً بی خطر است. چسب موش تیوبی بسیار قدرتمند است و در مجاورت هوا نمی توان از بین برد. از این محصول می توان برای به دام انداختن دیگر حشرات خزنده استفاده کرد.
.
با استفاده از چسب تیوپی در چارچوب کارنامه های ضایعاتی ، مقوای ضخیم و شیشه یا سرامیک به ابعاد دلپذیر ریخته شده و استفاده از یک تکه طعمه (تنه یا کره با استفاده از منابع) آن را در محل تردد موسوم به آن قرار داده است. پس از به دام افتادن موشک آن را در سطل زباله بیندازید. تله را در محل خیس یا نمکاردن ندهید. انجام این کار را انجام دهید. چسب موش تیوبی بسیار قدرتمند است و در مجاورت هوا نمی توان از بین برد. از این محصول می توان برای به دام انداختن دیگر حشرات خزنده استفاده کرد.
.
09391527886
09911636155منبع پست