محیط های با سرعت بالا و درجه حرارت بالا به روانکاری متفاوت نیاز دارند ، …