چسب ترک فیکس موجود است # کیان_ابزار # کیان_ابزار # ابزارکابینت # ابزارآلات # ابزار _…