فراموش نکنید که در صورت مشاهده ما سلام کنید و به ما نشان دهید. . . # ضد آب # کاستومها …