درب جدید نصب درب تازه نصب شده . . # ضد آب # کاستومها # کون …