هنرمند:juliaknollart موسس:chasb_hengam موسیقی توسط surA iskenderli سیلیک …

مقام برتر چسب موکت مشهد کد 102 یک کیلویی . خرید 12 عدد شامل 5 بسته …
آوریل 5, 2020
a galera se dedicou 110٪ #Job #dowcorningpanobiancoacademia …
آوریل 5, 2020


هنرمند:juliaknollart
موسس:chasb_hengam
موسیقی توسط surA iskenderli
قالب سیلیکون
سیلیکون ساخت تندیس
رزین شفاف
 چقدر زیباست 😍
# رزین # رزین_اپوکسی # سیلیکون # رزین_ارت # هنر # رنگ # عشق # قالب
# اپوکسی # رزین_شفاف # چسب # چسب_عمده # چسب_هنگام # چسب_سیلیکون # چسب ۱۲۳ # میتراپل #resin #resinart #art #resina # reçine #corona
# تهران # تهرانپارس # کرونا # ماسک # ضدعفونی
# رنگ #glue #tapeمنبع پست