موسس:chasb_hengam موسیقی توسط googooah قالب سیلیکون سیلیکون ساخت تندیس …

نوارسبور قدرت تصمیم گیری و تصمیم گیری در سراسر ایران # چسب_برق # چسب_هل # چسب_بینی # چسب …
آوریل 1, 2020
چسب ۱۲۳ یوروفیکس تغییر # چسب # چسب_یوروفیکس # یوروفیکس # چسب ۱۲۳ # چسب_۱۲۳ # بازرگانی …
آوریل 1, 2020


موسس:chasb_hengam
موسیقی توسط googooah
قالب سیلیکون
سیلیکون ساخت تندیس
رزین شفاف
 چقدر زیباست 😍
# رزین # رزین_اپوکسی # سیلیکون # رزین_ارت # هنر # رنگ # عشق # قالب
# اپوکسی # رزین_شفاف # چسب # چسب_عمده # چسب_هنگام # چسب_سیلیکون # چسب ۱۲۳ # میتراپل #resin #resinart #art #resina # reçine #corona
# تهران # تهرانپارس # کرونا # ماسک # ضدعفونی
# رنگ #glue #tapeمنبع پست