سرگرم کننده و خلاق بودن با 1 کیلوگرم سیلت بتونی (Dilatant Compound 3179 f …

سال نو برامگان مبارک باد www.echasb.com 09120447660 # نوروز # نوروز ۹۹ # چسب_کاشی # چ …
مارس 25, 2020
سال نو بر همگان مبارک باد www.echasb.com 09120447660 # نوروز ۹۹ # نوروز # چسب_کاشی …
مارس 25, 2020


سرگرم کننده و خلاق بودن با 1 کیلوگرم Silly Putty (Dilatant Comple 3179 از Dow Corning). مایع است؟ یک جامد؟ Hmmm 🤔😮😀 آنچه را که می خواهید من انجام دهم یا شکل می دهم برای ساختن آن 👇👇👇 #sillyputty #fun #creative #funky #quirky #experiments #shapes #whattheheck #tennisball #dowcorningمنبع پست